YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI
 

KALİTE;

 - Kalite, tüm ürünlerimiz için temel şarttır.

ÜRÜNLER;

- Ürünlerimiz, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde üretilecektir.

 

MÜŞTERİLER;

- Müşterilerimizin beklentilerini satış öncesi ve sonrasında en iyi şekilde karşılamak öncelikli görevimizdir.

 

SORUMLULUK;

- Görev ve yetkileri ne olursa olsun, tüm çalışanlarımız kaliteden sorumludur. İlk defada doğru iş yapılması sağlanacaktır.

 

ÇALIŞANLARIMIZ;

- Tüm çalışanlar şirketimizin en önemli kaynağıdır.

- Çalışanlarımızın yeteneklerini, verimliliğini, yaratıcılığını arttırmak ve sürekli gelişmelerini sağlamak için eğitimler verilecek, katılımları sağlanacaktır.

- Kalite, çevre ve iş sağlığı - güvenliği bilincini her seviyede oluşmasını sağlayacaktır.

 

TEDARİKÇİLER;

- Uygun tedarikçiler ile ilişkiler arttırılacak, seçimleri, izlenmesi ve denetimleri yaptırılacaktır.

- Tüm çalışanların, müteahhitlerin ve tedarikçilerin Çevre ve İş sağlığı, Güvenliği hususundaki duyarlılıklarını geliştirecektir.

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ;

- Tüm faaliyetlerini, yükümlü olduğu T.C Yasalarına, Uluslararası hükümlere ve diğer şartlara uygunluğunu sağlayacaktır.

- Kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

- Atıkların miktarını kontrol altında tutarak faaliyetlerinden kaynaklanan kirliliğimizi önleyecektir.

- Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerini azaltacak faaliyetleri yürütecek ve kaynakların kullanımını geliştirilmesini teşvik edecektir.

- Entegre Yönetim Sistemimiz ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve güvenliği Standartlarına uygun olacak, uygunluğu, etkinliği periyodik olarak denetlenecek, teknolojik gelişmeler takip edilip, proses teknolojimiz günün koşullarına uygun geliştirilecektir. ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END. A.Ş.'de SÜREKLİ İYİLEŞME sağlanacaktır.