LABORATUVAR FAALİYETLERİMİZ

 

 

Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarımızda girdi olarak kullanılan her türlü hammaddenin kimyasal ve fiziksel uygunluk testleri yapılmaktadır. Yapılan analizler neticesinde hammaddedeki uygunsuzluklar üretime başlamadan tespit edilip gerekli önlemler alınmaktadır.

Cihaz Listesi:

ARL PERFORM’X 025 XRF SPEKTROMETRESİ

HERZOG HTP 40 PALET PRES CİHAZI

HERZOG HSM 100 ÖĞÜTÜCÜ

PROLAB 1300 °C KÜL FIRINI

NÜVE EN 500 ETÜV FIRINI

VULCAN 2MA ERİTİŞ CİHAZI

 

 

Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Üretim esnasında çelik kütüğün kimyasal analizini ayarlamak ve doğrulamak için OES Spektrometreleri kullanılmaktadır. Son model Spektrometreler ile kimyasal analizler kusursuz bir şekilde ayarlanmakta, üretimin kalitesi sertifikalı standart numuneler ile her aşamada kontrol edilmektedir.

Cihaz Listesi:

ARL 8860 i-SPARK OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ

ARL 4460 OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ

 

 

 

Mekanik Test Laboratuvarı

Çekme Test Cihazları ile nervürlü demirin mekanik özellikleri, Geometri cihazı ile de nervür yapıları ve fiziksel özellikleri test edilmektedir.

Cihaz Listesi:

ZWİCK ROELL 1200kN ÇEKME CİHAZI

ALŞA 600kN ÇEKME CİHAZI

OSCAM BEND-REBEND CİHAZI

ECM DATENSYSTEM GEOMETRİ CİHAZI

WALTERT BAIAG MARKALAMA CİHAZI

 

 

Metalografi Laboratuvarı

Çelikteki metalik olmayan inklüzyonlar, faz yapıları, fiziksel kusurlar gibi mikroskobik unsurlar sürekli izlenerek kontrol altında tutulur ve elde edilen veriler proses geliştirmelerinde kullanılarak çelik kalitemizde sürekli iyileştirme hedeflenmektedir.

Ürünlerden alınan kesitlere makro ve mikro dağlamalar yapılarak ürünlerin yapısal kusurları incelenir.

Cihaz Listesi:

STRUERS LaboPoL 21 ZIMPARA CİHAZI

STRUERS RatoPoL 22 ZIMPARA CİHAZI

NİKON LV-150 OPTİK MİKROSKOP