ÇELİKHANE

ÇELİKHANE

Çelikhanemizde bir adet 75 ton sıvı çelik kapasiteli ve 90 MVA trafo gücüne sahip Elektrik Ark Ocağı bulunmaktadır. Aktüel çelik kütük üretim kapasitesi yıllık 860.000 tondur. 

Hammadde olarak hurda demir kullanılmakta olup, Toplam hurda stoklama kapasitemiz ise 350.000 Ton’dur.

Elektrik ark ocağında üretilen sıvı çelik 10 MVA kapasiteli pota ocağına alınarak, üretim standartlarına uygun çelik için alaşımlandırma ve de-oksidasyon işlemleri yapılarak müşteri taleplerine uygun olarak çelik üretimi gerçekleştirilir.

Sıvı çelik döküm vinci vasıtasıyla 6 yollu Sürekli Döküm Makinesine taşınır ve su soğutmalı bakır kalıplara dökülerek yarı mamul kütük haline getirilir.