Çevre Politikası


ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ SAN.TİC. A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI VE EYLEM PLANI

Amaç: 2872 sayılı çevre kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerdeki yükümlülüklerinin tespit edilerek, işletmedeki uygulamasının sağlanması

Hedef: Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre sorunlarının artarak küresel boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynak ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım oranında artış sağlayarak, işletmelerde verimliliği arttırmak ve ortaya çıkan atık miktarının azaltılması ile çevreye verilen zararı en aza indirmek hedefimizdir. Ayrıca sürdürülebilir çevre stratejilerine uyarak yenilenebilir kaynakların kullanımını sağlamak.

Kapsam: Çevre yönetimi faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülerek koordine edilmesi

 • Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak
 • Yenilenemez kaynakları korumak
 • Enerji tasarrufu sağlamak
 • Çevre dostu ürünler kullanmak
 • Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak
 • Çevre dostu teknolojiler kullanmak
 • Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak
 • Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek ve gerekli raporları düzenlemektir


İşletmemiz bünyesinde oluşan ve oluşabilecek atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar yapılacak çalışmalar:

 • İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi
 • Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanması
 • Atıkların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanması
 • Atık üretiminin kaynağında en aza indirilmesi
 • Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesidir


Yönelik prensip, politika ve standartların belirlenmesi için gerekli teknik esasları açıklamaktır. Atıkların üretimi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, geri kazanımı, bertaraf edilmesi, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve temel esasları kapsar.